Перший випуск бакалаврів спеціальності «публічне управління та адміністрування»

1З 20 по 29 червня в Університеті Ушинського вперше відбулася атестація студентів бакалаврату «Публічне управління та адміністрування». Освітньо-професійну програму спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» ліцензовано в Університеті Ушинського у 2017 р., перший набір здійснено у 2018 році, а на початку цього року ОПП пройшла успішну акредитацію за процедурою НАЗЯВО.
У ході атестаційного іспиту та захисту кваліфікаційної (бакалаврської) роботи було оцінено рівень досягнення результатів навчання, визначених стандартом спеціальності 281 та відповідною освітньою програмою Університету Ушинського. Екзаменаційна комісія відзначити належний науково-методичний рівень майбутніх публічних управлінців, підготовлених в Університеті Ушинського, та практичну значущість їх досліджень.
У ході відповідей студентами були продемонстровані ґрунтовні знання основних нормативно-правових актів з питань організації публічної влади та публічної служби, розуміння основних етичних норм публічних службовців, сучасного стану та перспектив розвитку публічного управління в Україні та Європі.
Слід також відзначити креативне мислення студентів при вирішенні практичних (ситуаційних) завдань, що продемонструвало їх здатність до прийняття комплексних рішень у складних публічно-управлінських ситуаціях практичного характеру.
Тематика захищених бакалаврських робіт відображала найбільш актуальні проблеми публічного управління, зокрема щодо управління персоналом органів публічної влади, організаційної культури, взаємодії органів влади між собою та з громадськістю, а також процесів децентралізації та місцевого самоврядування). У частині робіт було сфокусовано увагу на питаннях професійного розвитку публічного службовця.
Атестацію було проведено у дистанційній формі, із дотриманням усіх діючих в Університеті положень та норм, зокрема і щодо забезпечення доброчесності процесу оцінювання.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського