Виступ аспірантів ОПН «Філософія» на науково-методологічному семінарі кафедри філософських і політичних наук (Черкаський державний технологічний університет).

112 січня 2023 року в рамках угоди про співпрацю між ЗВО відбулося спільне засідання кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності (Університет Ушинського) та кафедри філософських і політичних наук (Черкаський державний технологічний університет).На науково-методологічному семінарі виступили здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 033 Філософія галузі знань 03 Гуманітарні науки Університету Ушинського зі своїми підсумковими науковими розвідками та презентаціями, виконаними під час проходження кредитної академічної мобільності з навчальної дисципліни «Філософський дискурс сучасної України». На захисті були присутні викладач дисципліни Анжела Бойко, докторка філос. н., професорка, завідувачка кафедри філософських і політичних наук ЧДТУ, відповідальна за мобільність, та гарант ОНП Філософія проф. Оксана Петінова, відповідальна за мобільність, а також науково-педагогічні працівники обох кафедр, магістранти, студенти, аспіранти ЧДТУ та Університету Ушинського. Виступили здобувачі з темами: «Філософія трансгуманізму» (Ігор Семенов), «Екологічна філософія та екогуманізм в сучасній Україні» (Лариса Васильєва), «Технологічні революції та майбутнє» (Людмила Городнюк), «Екофеміністична проблематика в українському науковому дискурсі» (Віолета Світлицька). Присутні ставили доповідачам запитання, дискутували між собою, висловлювали свої позиції стосовно тієї чи іншої проблеми. Науково-методологічний семінар був дуже насиченим, інформаційним та інтерактивним.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського