Обговорення проєкту ОНП Фізична культура і спорт за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти

113 січня 2023 року відбулося обговорення проєкту ОНП Фізична культура і спорт за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка на 2023 рік.
В обговоренні взяли участь завідувач кафедри гімнастики та спортивних єдиноборств Борис Долинський, гарант програми Валентина Тодорова, члени групи забезпечення ОНП, науково-педагогічні працівники кафедри, аспіранти та стейкголдери.
Богуславська Вікторія - доктор наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри теорії і методики спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, майстер спорту України з веслування на байдарках і каное, яка вперше виступає в якості зовнішнього стейкголдера цієї програми підготовки докторів філософії в Університеті Ушинського, висловила думку щодо впровадження в освітній процес нової навчальної дисципліни «Психологічний супровід спортивної діяльності», це посилить професійну підготовку фахівців галузі фізичного виховання і спорту.
Учасники зустрічі дійшли згоди щодо необхідності подальшого розвитку співпраці зі стейкхолдерами, зокрема залучення представників академічної спільноти університетів-партнерів до проведення аудиторних занять, а також розробки спільних наукових заходів та проєктів із залученням аспірантів до їх реалізації.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського