Участь у Міжнародній науково-практичній конференції "National session with international participation of student scientific communications, 27th edition"

0110.03.2023 року здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 4 року денної форми навчання за спеціальністю 053 Психологія прийняли участь у Міжнародній науково-практичній конференції "National session with international participation of student scientific communications, 27th edition", яка відбулась на факультеті психології, педагогічних наук, соціології та соціальної допомоги у Moldova State University.  Здобувачі виступили з доповідями та прийняли участь у науковій дискусії. Вікторія Панченко виступила з презентацією на тему "Психологічні особливості готовності студентів до сімейного життя", Єрмак Катерина з доповіддю «Стосунки партнерів у шлюбі та їх вплив на розвиток дитини», Сембрак Анна розповіла про результати дослідження впливу стилю батьківського виховання на спортивні досягнення дитини, а Шпаковська Юлія - про зв‘язок самопрезентації особистості в інтернеті з її реальною ідентичністю. Здобувачі із зацікавленістю були залучені до науково-дослідницької діяльності, обмінювались знаннями та досвідом, задавали запитання.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського