«Музична риторика в творах Шопена»

1Відкрита лекція професора Людмили Касьяненкодля аспірантів та магістрантів факультету музичної і хореографічної освіти

На факультеті музичної та хореографічної освіти 10 березня 2023 року відбулася відкрита лекції кандидата мистецтвознавства, професора Людмили Касьяненко на тему «Музична риторика в творах Шопена». Лекція була проведена для аспірантів спеціальності 011 ОП «Мистецька педагогіка вищої освіти», 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) та для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 025 Музичне мистецтво.
Професор Людмила Касьянко наразі викладає в Університеті Казиміра Великого в Бигдащі (Польща) за програмою академічної мобільності, читає курс «Методика фортепіанного виконавства». Досвід роботи у польському вишу збагатив її дослідницькі музикознавчі досягнення щодо риторики фортепіанного виконавства. Тематика, яка була висвітлена в лекції, торкалася питань феномену виконавської риторики в контексті мистецтвознавства, що відповідає змісту ОК «Теорія і методика викладання музично-виконавських дисциплін (фортепіано) для магістрантів спеціальності 025 Музичне мистецтво, а також мала міждисциплінарний характер, що відповідало тематиці ОК «Теорія і методика музично-педагогічної освіти у вищій школі» для здобувачів спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)», ОК «Змістові, організаційно-педагогічні та методичні засади вищої мистецької освіти» для здобувачів спеціальності 011 ОНП «Мистецька педагогіка вищої освіти» та ВК «Основи методичної майстерності», «Основи художньої ментальності», які обрали аспіранти. Саме міждисциплінарний контент лекції викликав зацікавлення магістрантів, аспірантів та викладачів. Останнє онлайн опитування аспірантів показало, що вони мають бажання включити в перелік ВК такі: «Еволюція фортепіано та його зв’язки з відомими композиторами», «Інтерпретація фортепіанних творів та вокальних творів, їх відмінності». Отже, лекція відповідала бажанням здобувачів.
Зустріч відповідала ще й євроінтеграційній стратегії вищої мистецької освіти України, оскільки досвід викладання в польському вищі Людмили Касьяненко також дав змогу ознайомитися з існуючою практикою вивчення творів Шопена.
Характерно, що лекція присвячена Дню народження композитора.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського