Тиждень доброчесності на факультеті іноземних мов – 2023

1Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов

У межах тижня Академічної доброчесності кафедрою германської філології та методики викладання іноземних мов було проведено відповідні заходи.
16.03.2023. Бесіда-повідомлення на тему «Академічна культура студентства: що потрібно знати про плагіат» для студентів 4-го року навчання спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) (доц. І. О. Лук’янченко).

15.03.2023. Бесіда на тему: «Академічна доброчесність у навчальному закладі» зі студентами 2 курсу року навчання спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) (викл. О. О. Негрівода). Студенти були ознайомлені з основними принципами доброчесності, з видами порушень академічної доброчесності, а також з наслідками недотримання академічної доброчесності. Також студенти мали можливість ознайомитися з Проєктом сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP) та з’ясувати, що в основі академічної доброчесності лежить чесність, порядність у виконанні своїх обов’язків, довіра, справедливість, повага та відповідальність.

13.03.2023. Бесіда на тему: «Академічна доброчесність у навчанні» зі студентами 1 курсу бакалаврата (1-ша академічна підгрупа) спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) (викл.-стажист А. В. Бошков). Студенти мали можливість ознайомитися з відео-презентацією де було наочно продемонстровано основні положення академічної доброчесності, її види та принципи. Під час бесіди студенти виявили активність та зацікавленість проблемою академічної доброчесності у навчанні. Зокрема, особливу увагу було приділено наслідкам порушення академічної доброчесності – повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми; відрахування із закладу освіти (крім осіб, які здобувають загальну середню освіту); позбавлення академічної стипендії; позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання.

16.03.2023. Кураторська година за темою: «Політика університетів із запобігання академічного плагіату» зі студентами 3 курсу, спеціальності 014.021 «Середня освіта (Англійська мова та література)» (доц. К. І. Зайцева). Було розкрито сутність плагіату, види академічного плагіату, яким може бути ненавмисний плагіат та що не є плагіатом; обговорено рекомендації щодо запобігання цієї протиправної дії у курсових, магістерських дослідженнях та наукових роботах; закцентовано увагу на дотримання правил цитування – непряме цитування, перефразування та узагальнення з обов’язковим посиланням на першоджерело. Студентам було показано приклади студентського плагіату при написанні наукових робіт. Було також надано приклади, коли наукових робітників позбавляли наукових ступенів через плагіат. Наприкінці студентам були дані приклади анти-плагіат сайтів для перевірки тексту на оригінальність. Студенти виявили зацікавленість темою кураторської години. Їм це було корисне, тому що наступного року вони будуть писати курсові роботи з англійської мови.

Кафедра західних і східних мов та методики їх навчання

У межах тижня Академічної доброчесності кафедрою західних і східних мов та методики їх навчання було проведено наступні заходи:
13.03.2023 – 14.00. Лекція-презентація на тему «Базові принципи академічної доброчесності» для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (китайська)) (доц. Н. О. Оськіна)
15.03.2023 – 15.00. Кураторська бесіда на тему «Академічна доброчесність у ХХІ столітті» для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (корейська)) (ст. викл. А. Пак).
17.03.2023 – 18.00. Лекція-презентація на тему «Способи уникнення плагіату в письмових роботах академічного спрямування» для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (турецька)) (доц. А. А. Юмрукуз).
Під час кураторських бесід та презентацій було розглянуто сутність академічного плагіату, проаналізовано його види, наведені приклади міжнародного досвіду боротьби з академічним плагіатом, висвітлено та опрацьовано можливості та способи уникання академічного плагіату. Студенти виявили зацікавленість та активність при обговоренні запропонованих питань, наводили приклади із власного досвіду написання навчально-дослідних проєктів.

Кафедра перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики

У межах тижня Академічної доброчесності кафедрою перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики було проведено відповідні заходи.

Дата Назва заходу Форма проведення Учасники заходу
14.03.2023
16.00 
Поради з питань академічної доброчесності для молодих науковців онлайн, платформа Microsoft Teams Члени проблемної групи «Актуальні проблеми сучасного перекладознавства».
Організатор: к.філол.н., доц. Дерік І.М.
15.03.2023
08.00
Бесіда з магістрами першого року навчання спеціальності 035 Філологія «Авторське право та важливість дотримання вимог академічної доброчесності» оффлайн Магістри першого року навчання спеціальності 035 Філологія
Виконавець: к.філол.н.,доц. Жмаєва Н.С.
16.03.2023
16.00
Бесіда «Академічна доброчесність як критерій правильного цитування при написанні кваліфікаційних робіт» онлайн, платформа Microsoft Teams Бакалаври денної форми навчання 4 р.н. 035 Філологія
Виконавець: к.філол.н., доц. Дерік І.М.

Акцентуємо увагу на те, що 14 березня 2023 року о 16.00 згідно з планом заходів щодо «Тижня академічної доброчесності» було проведено засідання проблемної групи «Актуальні проблеми сучасного перекладознавства» за темою «Поради з питань академічної доброчесності для молодих науковців».
Під час засідання було ознайомлено здобувачів вищої освіти зі змістом і основними положеннями Закону України «Про академічну доброчесність». Організатором заходу на платформі Microsoft Teams стала керівник проблемної групи – завідувач кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики, кандидат філологічних наук, доцент Ілона ДЕРІК.

Декан Олександра ПОПОВА

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського