Відкрита гостьова лекція для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП Середня освіта (Фізична культура)

124 травня 2023 року була проведена відкрита гостьова лекція для здобувачів першого року навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) Університету Ушинського Шукаткою Оксаною  Василівною – доктором педагогічних наук, професором, професором кафедри фізичного виховання та спорту факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка.

Гостьова лекція проходила в рамках дисципліни «Методологічні аспекти підготовки вчителів фізичної культури» та була присвячена питанням використання сучасних педагогічних та методичних підходів щодо їх підготовки (компетентнісної зорієнтованості; багаторівневості; професійної спрямованості; професійно-педагогічної вмотивованості; контекстному навчанню; інтегративності професійної освіти; інформатизації тощо).

Лектором було акцентовано, що розглядаючи завдання вдосконалення системи підготовки вчителів фізичної культури з точки зору інтеграції в європейську освітню систему, доцільно враховувати світові тенденції педагогічної освіти, оскільки ключовими програмними результатами навчання майбутніх вчителів фізичної культури є здатність узагальнювати й упроваджувати в практичну діяльність передовий вітчизняний й міжнародний досвід  в освіті (фізична культура),  застосовувати креативно-інноваційний підхід у професійній діяльності, проєктувати, конструювати і перетворювати окремі складові цієї діяльності, визначати свої освітні потреби та будувати траєкторію власного кар'єрного і професійного розвитку через самоосвіту та саморозвиток.

Магістри та викладачі кафедри теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін, зокрема гарант ОПП 014 Середня освіта (Фізична культура), доктор педагогічних наук, професорка Башавець Наталія Андріївна, доцент,  кандидат педагогічних наук, Ігнатенко Сузанна Олександрівна,  старший викладач, кандидат педагогічних наук,  Дроздова Катерина Валеріївна, активно брали участь у обговоренні питань розглянутих під час лекції та висловили щиру подяку шановному стейкхолдеру  Оксані  Василівні за цінний матеріал, який був презентований.

 

Пустая синяя полоска

© 2024 Університет Ушинського
https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-mahjong-gacor.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-luar-negeri.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-gacor-online.html https://simkatmawa.ubt.ac.id/V2/app-web/page/produk/demo-pragmatic/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/