Кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності

Загальні відомості
Стратегія розвитку кафедри
Історія кафедри та аспірантури
Науково-педагогічний склад
Здобутки викладачів
Навчальна робота
Методична робота
Наукова робота
Організаційна робота
Міжнародна робота
Аспірантура
Наші партнери
Анонси
Новини
Контакти
Кафедра очима здобувачів
Сторінка у Facebook
Відео-екскурсія бібліотекою

Гуртожитки

ava

Загальні відомості

Кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності входить до складу соціально-гуманітарного факультету. Вона була створена в 1992 р. Очолив її відомий український філософ, академік Української академії політичних наук та Інженерної академії України, доктор філософських наук, професор Анатолій Кавалеров. З травня 2013 року завідувачем кафедри є доктор філософських наук, професор Євген Борінштейн, який успішно продовжує традиції свого вчителя. Кафедра є базовою для підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальностей: за першим (бакалаврським) рівнем – 028 Менеджмент соціокультурної діяльності, 033 Філософія, 034 Культурологія; за другим (магістерським) рівнем – 033 Філософія; за третім (освітньо-науковим) рівнем – 033 Філософія. Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання обов’язкових та вибіркових освітніх компонентів на всіх факультетах Університету.

0 s1
3 2


Науково-педагогічний склад

borinshteyn

БОРІНШТЕЙН ЄВГЕН РУСЛАВОВИЧ

BORINSHTEIN YEVGEN

Доктор філософських наук

Резюме Список публікацій
pdf pdf

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0323-4457

Google Scholar profile: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=qajyWDYAAAAJ

Посада: завідувач, професор кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності

liseenko

ЛІСЕЄНКО ОЛЕНА ВАСИЛІВНА

LISEIENKO OLENA

Доктор соціологічних наук

Резюме Список публікацій
pdf pdf

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0408-5203

Google Scholar profile: https://scholar.google.com.ua/citations?user=szlWgGgAAAAJ&hl=uk

Електронна адресаЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Посада: професор кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності

dobrolyb

ДОБРОЛЮБСЬКА ЮЛІЯ АНДРІЇВНА

DOBROLYUBSKA YULIYA

Доктор філософських наук

Резюме Список публікацій
pdf pdf

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3564-854X

Research ID: G-4728-2019

Google Scholar profile: https://scholar.google.com.ua/citations?user=xWIAaG8AAAAJ&hl=uk

Посада: завідувач кафедри всесвітньої історії та методології науки

petinova

ПЕТІНОВА ОКСАНА БОРИСІВНА

PETINOVA OKSANA

Доктор філософських наук

Резюме Список публікацій
pdf pdf

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1871-1201

Research ID: G-2877-2018

Google Scholar profile: https://scholar.google.com/citations?user=1q7YpXEAAAAJ&hl=en&citsig=AMD79oquZp7ZYyIIBX6Pf6Q52pQy4G7ACQ

Посада: професор кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності

atamanyuk

АТАМАНЮК ЗОЯ МИКОЛАЇВНА

ATAMANIUK ZOIA

Доктор філософських наук

Резюме Список публікацій
pdf pdf

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7299-409X

Посада: доцент кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності

poplav

ПОПЛАВСЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

POPLAVSKA TETIANA

Кандидат філософських наук

Резюме Список публікацій
pdf pdf

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2492-8068

Посада: доцент кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності

nachev

НАЧЕВ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ

NACHEV ANDRII

Кандидат філософських наук

Резюме Список публікацій
pdf pdf

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7570-629X

Google Scholar profile: https://scholar.google.com/citations?user=6W1NN90AAAAJ&hl=en&oi=ao

Посада: доцент кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності

vrayt

ВРАЙТ ГАЛИНА ЯКІВНА

WRIGHT HALYNA

Кандидат філософських наук

Резюме Список публікацій
pdf pdf

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3258-9705

Research ID: 4667850

Google Scholar profile: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=HFwGxfUAAAAJ&

Посада: доцент кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності
Vynogradova

ВИНОГРАДОВА НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА

VINOGRADOVA NATALIA MYKHAYLIVNA

Кандидат філософських наук

Резюме Список публікацій
pdf pdf

Посада: доцент кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності

samchuk

САМЧУК ЛАРИСА СЕРГІЇВНА

SAMCHUK LARYSA

Резюме Список публікацій
pdf pdf

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9919-2783

Google Scholar profile: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=T1HtjPgAAAAJ

Посада: викладач кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності


 

Навчальна робота

poster_management Image1

Результати анкетування здобувачів освіти
щодо якості навчання

Освітньо-професійні програми
Робочі програми та силабуси
Навчальні плани

Акредитація ОПП Культурологія

Акредитація ОПП Філософія

poster_culture

 


Методична робота

Кафедра здійснює методичне забезпечення освітнього процесу, що спрямоване на реалізацію заходів поліпшення якості підготовки фахівців, удосконалення навчально-програмної документації та навчально-методичної літератури, розробку критеріїв оцінювання знань та умінь здобувачів вищої освіти, тощо. Співробітниками кафедри розробляються та впроваджуються в освітній процес навчальні робочі програми за всіма дисциплінами, які викладаються, силабуси, видаються праці навчально-методичного характеру, зокрема методичні вказівки та рекомендації, підручники та навчально-методичні посібники.

praci


Наукова робота

Наукові теми кафедри: «Інновації у сучасному соціально-філософському пізнанні» (2017 р. – 2021 р.); «Розвиток творчої особистості у сучасному соціально-філософському пізнанні» (2022 р. – 2026 р.). Керівник –завідувач кафедри проф. Євген Борінштейн. Мета: дослідити розвиток особистості в сучасному соціально-філософському пізнанні та обґрунтувати соціально-філософську проблематизацію творчого пізнання (на різноманітному дослідницькому матеріалі). В межах кафедральних науково-дослідних тем було захищено 20 дисертаційних робіт, з них – 7 на здобуття наукового ступеня доктора наук: Стовпець О. В. (2017 р.), Іванова Н. В. (2017 р.), Петінова О. Б. (2017 р.), Аксьонова В. І. (2019 р.), Окорокова В. В. (2019 р.), Атаманюк З. М. (2021 р.), Готинян-Журавльова В. В. (2021 р.). Отримані результати дослідження, теоретичні узагальнення і висновки розширюють простір для філософського пізнання, можуть бути використані при вивченні проблем розвитку сучасного суспільства та особистості у гуманітарній галузі знань, сприяти формуванню нових підходів та категорій у соціальній філософії. Результати наукових досліджень використовуються в освітньому процесі підготовки здобувачів, доповідаються на міжнародних та національних конференціях, конгресах, науково-методологічних семінарах та круглих столах.

Викладачі кафедри є членами спеціалізованої ученої ради Д 41.053.02 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філософських наук за спеціальністю – 09.00.03 – «Соціальна філософія та філософія історії» та Д 41.053.06 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – «Політичні інститути та процеси».

Вже традиційним є проведення науково-методологічного семінару кафедри, в рамках якого виступають науково-педагогічні працівники та аспіранти із результатами своїх наукових розвідок.

Науково-методологічні семінари

Науково-методологічні семінари

В рамках роботи наукових шкіл проводяться щорічні наукові конференції. Зокрема, вже традиційними кафедральними конференціями є: Міжнародна наукова конференція «Методологія та технологія сучасного філософського пізнання», Міжнародна наукова конференція студентів, молодих вчених та науковців «Концепти соціокультурної трансформації сучасного суспільства», Всеукраїнська наукова конференція «Освіта та соціалізація особистості» та Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Південноукраїнські наукові студії».

Одним із важливих напрямків діяльності кафедри є організація наукової роботи зі студентами з метою виявлення здібної та обдарованої молоді, сприяння розвитку наукових інтересів молодих дослідників. Студентські наукові гуртки кафедри функціонують відповідно до Положення Університету (https://www.pdpu.edu.ua/doc/norm_doc/ZP122.pdf) та створені з метою залучення обдарованої студентської молоді до науково-дослідної роботи у галузі гуманітарних наук, культури та мистецтва, розширення наукового потенціалу й формування навичок дослідницької діяльності.

Наукові гуртки кафедри:

Школа логістики (керівник проф. Борінштейн Є. Р.) Звіт

Південноукраїнські наукові студії (керівник проф. Петінова О. Б.) Звіт

Філософський клуб «Софія» (керівник доц. Поплавська Т. М.) Звіт

Школа гідів (керівник доц. Виноградова Н. М.) Звіт

Теорія та практика МСКД (керівник доц. Врайт Г. Я.) Звіт

При кафедрі функціонує наукова лабораторія «Інновації соціокультурних досліджень». Робоча група поділяється за напрямами дослідження, а саме: теоретико-методологічні основи соціально-філософського дослідження соціокультурних трансформаційних процесів сучасного українського суспільства; методологічний вимір освітянського процесу та осмислення проблем його регулювання як невід’ємної частини соціокультурного життя; дослідження цілісного становлення особистості в філософсько-освітніх вимірах, соціокультурна адаптація іноземців (студентів, аспірантів) у студентському середовищі.

Наукові лабораторії:

Інновацій соціокультурних досліджень (професор Борінштейн Є. Р.)

Положення

Рік

План роботи

Звіт

2021

2022

2023


Наукові школи:

1. Наукова школа А. І. Кавалерова «Інноваційність в методології та технології наукового і соціального пізнання»

2. Наукова школа Є. Р. Борінштейна «Особливості соціокультурної трансформації сучасного суспільства»

Науково-педагогічні працівники кафедри є членами редколегій фахових наукових журналів категорії В: «Перспективи: соціально-політичний журнал» (Університет Ушинського), «Наукове пізнання: методологія та технологія» (Університет Ушинського), «Дослідження з історії і філософії науки і техніки» (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара), «Габітус» (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій).

Фахові журнали:

Наукове пізнання: методологія та технологія

        

ПЕРСПЕКТИВИ. Соціально-політичний журнал


 Організаційна робота

Викладачі кафедри є кураторами академічних груп, ведуть індивідуальну роботу зі студентами та аспірантами кафедри. Важлива увага приділяється організації гостьових лекцій, зустрічей зі стейкголдерами, культурно-масових виховних заходів, наукових заходів різного рівня, (конференцій, круглих столів, наукових семінарів, тощо). Функціонують студентські проєкти «Інтерактивні соціальні історії», «Школа соціальної компетентності», «Соціокультурна адаптація молоді» та інші. Науково-педагогічні працівники кафедри постійно приймають участь в організації екскурсій: на базі музею Західного та східного мистецтва, Художнього музею, музею Рериха, культурних центрів (Грецького, Ісламського). Організовуються зустрічі з представниками різних релігійних віросповідань (католицького, православного, мусульманського, іудейського) з метою кращої орієнтації студентів у світі релігійних уявлень, осягнення ролі релігійного фактору в житті людей, знайомства з різноманітними світоглядними системами та етичними поглядами.


Міжнародна робота

Метою міжнародної діяльності кафедри є підвищення ефективності співпраці із ЗВО-партнерами, пошук, вивчення і застосування кращого закордонного досвіду науково-дослідної, організаційної та навчально-методичної роботи, розширення мобільності науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти різних рівнів (студентів, магістрантів, аспірантів), адаптація до світових стандартів із збереженням кращих напрацювань національної освіти, підвищення іміджу кафедри й університету в Україні та за її межами. Викладачі кафедри плідно працюють в науково-дослідницькому напрямі, про що свідчать публікації у закордонних виданнях, сертифікати участі у міжнародних конференціях, проведених як в Україні, так і за її межами. Кафедра розширює міжнародні контакти з метою обміну науковим досвідом, презентацією наукових власних досліджень. В рамках підписаних угод про співпрацю здійснюється міжнародне співробітництво з колегами із зарубіжних університетів.

Головні напрями діяльності кафедри в міжнародному співробітництві:

· організація та участь у міжнародних конференціях, семінарах; міжнародні публікації;
· залучення науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти різних рівнів до участі у міжнародних проєктах та програмах, серед яких:

- Міжнародний проєкт «Always Near» (Сертифікати участі)
- Україно-китайський освітньо-науковий проєкт «Освіта у глобалізованому суспільстві: філософія, менеджмент, культура (сучасні тренди, економічні опції та міжнародні практики)» (01.10.2021 – 01.12.2023 рр.);
- Міжнародний науковий проєкт «Глобальні виклики – гуманітарні шляхи вирішення» (01.04.2021 р. – 30.06.2021 р.);
- Міжнародний науковий проєкт «Євроінтеграція в освіті, науці і культурі» (травень-червень 2020 р.)
- Міжнародний науково-аналітичний проєкт GISAP (з 2013 року і дотепер);
- Міжнародний проєкт «Life is beautiful» (Болгарія) (2018 р.). (Відео)
- Міжнародний проєкт "Спільна мова: громадський діалог щодо Закону України "Про освіту"" (2 травня 2018 р. - 20 грудня 2018 р.).

· співпраця з освітніми установами-партнерами;
· публікації в міжнародних журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus та\або Web of Science;
· викладання для іноземних громадян в університеті;
· організація стажувань та підвищення кваліфікації викладачів та аспірантів кафедри;
· використання міжнародного досвіду в науковій, навчально-методичній, організаційній та культурно-виховній роботі;

· сприяння науковій співпраці з іноземними колегами;
· організація міжнародної мобільності;
· залучення до консультування аспірантів кафедри експертів-практиків у міжнародному форматі


Аспірантура

Положення

1) Організація освітнього процесу
2) Здобутки аспірантів
3) Робота зі стейкхолдерами та моніторинг ОНП
4) Впровадження тематики євроінтеграції
5) Результати анкетування здобувачів
6)
Акредитація
7) Міжнародна діяльність та дотичність до реалізації ОНП


Резюме аспірантів кафедри

Інна Федорова Кіра Білоусова Олена Парадюк Елеонора Бутенко
pdf pdf pdf pdf
Марина Арапакі Юлія Гюльхан Юлія Міхальова Іванна Ніколаєва
pdf pdf pdf pdf
Лариса Васильєва Людмила Городнюк Віолета Світлицька Ігор Семенов
pdf pdf pdf pdf

Анонси

V Міжнародна наукова конференція здобувачів вищої освіти, молодих вчених та науковців «Концепти соціокультурної трансформації сучасного суспільства»

Всеукраїнська Інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених


 Новини

2022-2023

Вітаємо учасників проєкту «Інформаційна безпека: медіаграмотність в умовах воєнного часу» з отриманням сертифікатів!
Гостьова лекція «Еволюція гуманізму Ж. – П. Сартра» (проф. Віталій Лях)
Науково-практичний онлайн-семінар «Діагностика та моніторинг розвитку обдарованості особистості» (Інститут обдарованої дитини НАПН України)
Гостьова лекція «Китайська міфологія та народна легенда» (Ван Ін, КНР)
Гостьова лекція «Сучасна практична філософія: український контекст» (проф. Анатолій Єрмоленко)
Підвищення кваліфікації «Інноваційний науковий керівник». Круглий стіл та підведення підсумків
Заходи до Дня науки
Секційні засідання VI Міжнародної конференції «Концепти соціокультурної трансформації сучасного суспільства»
Міжнародна конференція "Концепти соціокультурної трансформації сучасного українського суспільства"
Всеукраїнська міжгалузева науково-практична онлайн-конференція "Україна на шляху відновлення: завдання науки і освіти в європеїзації держави" (Людмила Городнюк)
Захід «Якість вищої освіти по-європейськи: чого чекати українським університетам?»
Програма підвищення кваліфікації «Інноваційний науковий керівник». День 5. Інтернаціоналізація та інтеграція в міжнародні дослідницькі мережі
ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах воєнного стану» (Людмила Городнюк)
Кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності відмічає переможців
Кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності: День науки перетворено на тиждень науки
Академічна мобільність у Харбінському інженерному університеті (м. Харбін, КНР)

Круглий стіл «ШІ-бум: людиноцентричні інновації» у міжнародному форматі
Онлайн-лекція «Вимоги до оформлення списку використаних джерел у наукових роботах»
Обговорення проєкту ОПП Культурологія спеціальності 034 Культурологія
Обговорення проєкту ОПП Менеджмент соціокультурної діяльності спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності
Обговорення проєкту ОПП Філософія спеціальності 033 Філософія

Підвищення кваліфікації наукових керівників здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в межах проєкту «Інноваційний науковий керівник PhD»
Заходи в межах проєкту «Інформаційна безпека: медіаграмотність в умовах воєнного часу»
Воркшоп «How to use AI» (Михайло Пацан)
Підвищення кваліфікації «Інфомедійна грамотність в умовах воєнного часу: виклики та протистояння»
Воркшоп у міжнародному форматі «Теорія і практика презентації проєктів»
Захист науково-педагогічної практики (Елеонора Бутенко)
Фестиваль хорової музики (Елеонора Бутенко)
"Soft skills під час війни": підвищення кваліфікації (Інна Федорова)
Всеукраїнська Інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Освіта та соціалізація особистості»
Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-гуманітарні виміри правової держави» (м. Дніпро)
Вступ в аспірантуру та презентації дослідницьких пропозицій 2023
Науково-методологічний семінар на тему «Трансформація історичної свідомості в сучасному суспільстві» (аспірантка Олена Парадюк)

Відкрите заняття «Філософія мистецтва» (аспірантка Елеонора Бутенко)

Онлайн-лекція «Культурні традиції українського театру в творчості Леся Курбаса» (Катерина Матвєєва, НТУ «Дніпровська політехніка»)

Гостьова лекція «Творчий проєкт: вибір теми» (проф. Олег Васюта, НУ «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка»)

Корпоративне навчання 2023

Засідання гуртка «Південноукраїнські наукові студії»
Вебінар «Реєстрація авторського права на науковий твір: алгоритм дій»
Майстер-клас «Розвиток творчої особистості методом арт-терапії: філософія мистецтва»
Науково-педагогічна практика триває… (аспірантка Елеонора Бутенко)
Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм

Засідання філософського клубу «Софія»: Соціальна антропологія Броніслава Малиновського
Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Соціальні та гуманітарні технології: філософсько-освітній аспект» (Черкаський державний технологічний університет)
Круглий стіл «STEAM-освіта: від теорії до практики» (Інститут обдарованої дитини НАПН України)

Гостьова лекція-тренінг «Методики розвитку творчої особистості»

Відкрита лекція «логістична сутність творчої особистості»
Відкрита бінарна лекція «Наука, творчість та академічний плагіат: зв’язки та протиріччя»
Зустріч куратора зі студентами 1 курсу спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності та обговорення проблем академічної доброчесності
Гостьова лекція «Філософія грошей: субстанція і акциденція»
Тиждень академічної доброчесності

Настановча конференція з питання проходження науково-педагогічної практики здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Філософія

Вебінар «Поради редактора: як краще писати наукові статті» (німецьке видавництво Wiley-VCH)

Всеукраїнська лекція-тренінг на тему: «Психологія в мистецтві та мистецтво в психології – частина 3: адаптація до складних умов життя та праці» (аспіранти)
Вебінар «Нормативний вимір засад академічної доброчесності в сфері освіти і науки» (аспіранти)
Круглий стіл «Жінки – берегині життя. Перехрестя культур і захист прав жінок» (Лариса Васильєва)
365 днів російського вторгнення в Україну (аспірантка Юлія Гюльхан)
Міжконтинентальний науково-методичний семінар (аспіранти)
Гостьова лекція «Антропологічний вимір доби Метамодерну»
Участь аспірантів ОНП Філософія у Школі молодого науковця – 2023
Вітаємо Людмилу Городнюк з успішним виступом на конференції «Платон мені друг, але істина дорожча: теоретико-практичні та методологічні аспекти розвитку сучасних гуманітарних наук»
Онлайн лекція «Майбутнє демократії в Україні та світі» (Ларрі Даймонд)
Звіт аспірантів та науково-методологічний семінар кафедри
Виховний захід до Дня вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні
«Хода вільного народу» на підтримку України (Лариса Васильєва)
Бренд науковця в науковому середовищі Сходу: зустріч з експертом-практиком
Благодійний концерт на підтримку України (Елеонора Бутенко)
Участь здобувачів вищої освіти у вебінарі «Сім рівнів організму людини – про що болить тіло»
Збірник «Південноукраїнські наукові студії» (Програма та матеріали виступів учасників V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених із міжнародною участю)
Круглий стіл «Філософсько-методологічні проблеми інноваційного розвитку людини» (спікер – Максим Гальченко)
Креативний коворкінг Poverh Hub (Людмила Городнюк)
Участь у патріотичних заходах та акціях протесту проти війни (Лариса Васильєва)
Захист курсових робіт
Виступ аспірантів ОПН «Філософія» на науково-методологічному семінарі кафедри філософських і політичних наук (Черкаський державний технологічний університет).
Акція протесту проти війни в Латвії (Елеонора Бутенко)
Студентська конференція «Філософія дитинства, філософія життя» (доц.Виноградовап Н.М.)
Завершення кредитної академічної мобільності в Черкаському державному технологічному університеті та захист підсумкових робіт здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Філософія
Громадське обговорення проєкту ОНП «Філософія» за спеціальністю 033 «Філософія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки»
Гостьова лекція «Синдром емоційного вигоряння: профілактика та подолання» (проф. Ірина Кадієвська)
Засідання студентського наукового гуртка «Південноукраїнські наукові студії»
Концерт на підтримку мешканців з України у м. Рига (Елеонора Бутенко)
Засідання філософського клубу «Софія»
Презентація «Перспективи та можливості програми Co-tutelles de these в Україні»
Трейнінг «Міжкультурні особливості вищої освіти в Німеччині»
Міжнародний арт-проєкт – виставка «Маріуполь – незламний» (Елеонора Бутенко)
Патріотичний челендж «Скажи гарно так всьому світу, що Україна – це…..»
V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю студентів та молодих вчених «Південноукраїнські наукові студії»
Свято до 300-річчя з Дня народження Григорія Сковороди
Участь у вебінарі «Web of Science Researcher Profiles: інструкція до використання» (аспірантка Інна Федорова)
Вебінар з основ віртуального обміну (Virtual Exchange)
Відкрите заняття до річниці з Дня народження Григорія Сковороди
Круглий стіл «Інформаційне суспільство: право, інновації, бізнес» (м. Дніпро)
Відкритий захід, присвячений Дню пам’яті жертв Голодомору
Урочистості до Дня гідності та свободи (Елеонора Бутенко)
Участь у конференції «Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українського народу в контексті історичних подій ХХ – ХХІ століть»
Зустріч зі стейкхолдером (проф. Анжела Бойко)
Гостьова лекція та зустріч з експертом-практиком (Павло Дзіковський)
Урочистості до Всесвітнього Дня філософії: круглий стіл «Людина має право: соціально-гуманітарний дискурс у контексті реформаційних процесів в Україні»
Святкування Дня філософії
Зустріч зі стейкхолдером (проф. В’ячеслав Бліхар)
Інтерактивний захід «Healthy – Lifestyle» (Україна – Китай)
Захист тем аспірантів 1-го року навчання, вступ: осінь 2022 р.
Тренінг «Дискримінація: від утверджень до рівності» (аспірантка Марина Арапакі)
Міжнародний саміт форуму China Art Commynication, симпозіум зі створення цифрових медіа та розвитку метавсесвіту в Китаї
Участь у вебінарі «Особистісні ресурси подолання стресу в умовах війни»
Вітаємо з отриманням сертифікатів за результатами корпоративного навчання з питань євроінтеграції!
Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації в освіті: сутність, проблеми, перспективи» (м. Одеса)
Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Соціально-гуманітарні виміри правової держави» (м. Дніпро)
Участь здобувачів вищої освіти в онлайн-тренінгу «Сучасні форми підприємництва: франшиза, стартап та ін.»
Міжнародна наукова конференція «Людина як цілісність: традиції та інновації» (ОНМУ, кафедра філософії та біоетики)
Міжнародна науково-практична конференція «Соціальний капітал – основа консолідації суспільства»
Вітаємо аспірантку ОНП Філософія Інну Федорову із успішним завершенням Міжнародного підвищення кваліфікації за програмою «Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PhD) в країнах Європейського Союзу та Україні»
Вітаємо аспірантів ОНП Філософія із успішним завершенням Міжнародного підвищення кваліфікації за програмою «НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ»
Форум академічної доброчесності
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, аспірантів і здобувачів вищої освіти за програмами «Статус кандидата на вступ до ЄС: виклики та можливості для України» та «Національна ідентичність та європейська інтеграція»
Засідання наукових гуртків «Південноукраїнські наукові студії» та «Філософ»
Аспіранти ОНП Філософія взяли участь у програмі підвищення кваліфікації «Психологічний стрес: подолання наслідків та уникнення посттравматичного стресового розладу»
Вебінар на тему «Жінка нової ери» (аспірантка Віолета Світлицька)
Відкрита лекція на тему «Мова як предмет філософської рефлексії» (аспірантка Віолета Світлицька)
Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Гендерні студії у вищій школі: сучасні виклики та досягнення»(аспірантка Віолета Світлицька )
Участь науково-педагогічних працівників та аспірантів у онлайн семінарі з використання хмарної платформи Microsoft 365
Участь в Міжнародній науково-практичній конференції «Global Science and Education in the modern realities» (аспірантка Інна Федорова)
Участь в Проєкті з розвитку співпраці бізнесу та університетів «Uni-Biz-Bridge», спрямованого на розвиток soft-skills викладача (аспірантка Інна Федорова)
Зустріч аспірантів 1-го року навчання з гарантом освітньо-наукової програми за спеціальністю 033 «Філософія»
Вступний іспит в аспірантуру та захист наукових презентацій за спеціальністю 033 Філософія
Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Третій рівень освіти в Україні: особливості підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у сучасних умовах війни» завершене
«Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії під час війни: хмарні сховища як сучасний інструмент для організації ефективної роботи і спільного простору відділу аспірантури та аспірантів»: он-лайн лекція
«Діяльність аспірантури і докторантури та здобуття наукових ступенів в умовах воєнного стану»: он-лайн лекція
Збірники конференцій, проведених кафедрою філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності сформовано і розміщено в репозитарії Університету Ушинського.
Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Третій рівень освіти в Україні: особливості підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у сучасних умовах війни»
Підведення підсумків роботи наукового гуртка «Школа логістики»
Школа Логістики в університеті Ушинського
Збірник «Південноукраїнські наукові студії»
Підведення підсумків роботи наукового гуртка «Південноукраїнські наукові студії» за 2021 – 2022 н.р.(керівник – проф. Петінова О. Б.)
Аспіранти ОНП Філософія стали слухачами Онлайн конференції «Життя під час війни»
Вітаємо з черговими досягненнями здобувачку 1-року навчання ОНП Філософія Інну Федорову!
Виставка творчих робіт з філософії «Сенс мого життя»
Звіт аспірантів ОНП Філософія за 2021-2022 н. р. та захист тем здобувачів 1-го року навчання
Презентація мемів. Філософський «хакатон»
Зустріч зі стейкхолдером та гостьова лекція для аспірантів: до нас завітав Олексій Халапсис
Виставка творчих робіт «Філософія у моєму житті» (Україна - Китай)
Вийшли довгоочікувані збірники!
Засідання секції «Актуальні проблеми сучасності через призму соціології»
Засідання наукових гуртків «Південноукраїнські наукові студії» та «Філософ» (ДУ «Одеська політехніка») до Дня науки 2022 р.
Вебінар SWOT-аналіз в InCites: справжній коректний аналіз за спеціалізаціями
Підведення підсумків Днів науки-2022 в Університеті Ушинського
Вітаємо Маріанну Остренко!
Вітаємо з нагородою!
Урочистості до Дня науки 2022
ХІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція «НАУКОВА ВЕСНА» 2022 р. (НТУ «Дніпровська політехніка», ЗВО-партнер)
Участь у VIІI Всеукраїнській науково-теоретичній конференції «Соціальні та гуманітарні технології: філософсько-освітній аспект» (ЧДТУ, ЗВО-партнер)
Громадське обговорення Освітньо-професійної програми за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»
Воркшоп «Державна реєстрація авторського права на науковий твір»
ОБГОВОРЕННЯ ОПП З КУЛЬТУРОЛОГІЇ
Відкрите заняття з соціології, приурочене до Дня Європи
Участь у вебінарах «Профіль установи: створення, корегування, використання» та «Можливості аналітичного інструменту InCites для науковця та адміністратора»
Постать Григорія Сковороди в історії розвитку філософської думки
Вітаємо з отриманням сертифікатів учасників міжнародного вебінару «Психологічна підтримка особистості в умовах війни: як зберегти й підтримати психічне здоров’я в умовах війни»
Вебінар «Web of Science Core Collection для ефективної наукової діяльності»
Міжнародне стажування (Польща) «Навчально-наукова діяльність в сучасному університеті: виклики, рішення, перспективи»
Вебінар «Чим відрізняється фахова стаття категорії «Б» від наукової статті Scopus/Web of Sience»
Відбулося розширене засідання робочих (проєктних) груп
Вебінари «Research Smarter: Рішення Clarivate для позиціонування ВНЗ у GRAS рейтингу» та «Як використовувати ресурси Clarivate для формування бібліотечних колекцій»
Вебінар «Гендер та цифрові технології в науці»
Засідання наукового гуртка «Південноукраїнські наукові студії»
Громадське обговорення проєктів ОНП третього (освітньо-наукового) та ОПП другого (магістерського), першого (бакалаврського) рівнів вищої освіти за спеціальністю 033 «Філософія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки»
ОБГОВОРЕННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 034 КУЛЬТУРОЛОГІЯ
ОБГОВОРЕННЯ КУРСОВИХ РОБІТ З ФІЛОСОФІЇ
Вебінари «Авторські профілі науковця» та «EndNote: оформлення бібліографії статті за форматом журналу»
ОБГОВОРЕННЯ ГОСТЬОВОЇ ЛЕКЦІЇ НА КАФЕДРІ ФІЛОСОФІЇ, СОЦІОЛОГІЇ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Міжнародний вебінар «Психологічна підтримка особистості в умовах війни» (Україна – Польща)
Підведення підсумків проходження науково-педагогічної практики аспірантами ОНП Філософія
Лекторій-практикум «Мистецтво. Війна. Ми.»
Науково-педагогічна практика аспірантів ОНП Філософія: відкриті заняття та виховні заходи
КРУГЛИЙ СТІЛ «Проблеми академічної доброчесності в сучасному українському суспільстві»
Вебінар «Хижацькі видання: розпізнати та уникнути»
Науково-педагогічна практика аспірантів спеціальності 033 Філософія триває
Завершилось Міжнародне стажування науково-педагогічних працівників та аспірантів кафедри філософії, соціології та менеджменту СКД
Настановча конференція здобувачів ОНП 033 Філософія з науково-педагогічної практики
Презентація дослідницьких пропозицій вступників до аспірантури
Формування Soft та Hard Skills і командна робота
Зустріч з Головою профспілки та Головою студентського самоврядування Університету
Науково-педагогічні працівники кафедри взяли участь у Школі наукового керівника
Персональна виставка «Моє натхнення» аспірантки Університету Ушинського Елеонори Бутенко
Міжнародне стажування науково-педагогічних працівників та аспірантів кафедри філософії, соціології та менеджменту СКД
Зустріч з міжнародним експертом-практиком із КНР паном Фанг Джуном
Зустріч з експертом-практиком Євгеном Головахою
Підсумки конференції «Південноукраїнські наукові студії»
У межах реалізації українсько-китайського проєкту проведено інтегроване практичне заняття з філософії
Університет Ушинського взяв участь у Всеукраїнських філософських читаннях до Всесвітнього дня філософії
Інтегроване відкрите практичне заняття у міжнародному форматі
Викладачі Університету Ушинського виступили на засіданні секцій соціології, філософії та психології Одеського Будинку вчених
Нові обрії українсько-китайської співпраці
Вебінар на тему «Академічна доброчесність в українському науковому співтоваристві»
Інтегроване бінарне практичне заняття з дисципліни «Філософія. Базовий курс»
Online робоча нарада в рамках реалізації Меморандуму про співпрацю між Аньхойським університетом фінансів та економіки та Університетом Ушинського
Зустріч зі стейкхолдерами Аньхойського університету фінансів та економіки
Онлайн нарада та конференція науково-педагогічних працівників кафедри філософії, соціології та менеджменту СКД зі стейкхолдерами з питання обговорення проєктів ОНП
Відбулася українсько-китайська онлайн конференція з питань дистанційної академічної мобільності, стрім по університету
Лекції з питань протидії корупції від стейкголдерів Університету Ушинського
Відбулася інтерактивна лекція викладача китайського ЗВО на тему «Філософія брендінгу»
Публічний захист дисертації на тему «Хаос як предмет соціальної філософії»
Захист З.М.Атаманюк
Угода про співробітницво
Он-лайн конференція ЗВО
Психологічна служба взяла участь у обговорені освітніх програм історико-філософського відділення
«Глобальні виклики – гуманітарні шляхи вирішення»: круглий стіл в Університеті Ушинського
Вітаємо Орленко Ірину Миколаївну з успішним захистом у спеціалізованій вченій раді ДФ 41.053.012
На соціально-гуманітарному факультеті Університету Ушинського відбулася лекція-зустріч із ученим-філологом із Ізраїлю
Гостьова лекція з філософії та зустріч зі стейкхолдером (Н.Рибка)
Зустріч з експертами та професіоналами-практиками Рік Додсон
Бінарне відкрите заняття з філософії та етики наукових досліджень в Університеті Ушинського (М.Пальчинська)
Гостьова лекція та залучення експертів до освітнього процесу (Н.Іванова)
Відкрита бінарна лекція на тему «Філософія та етика наукових досліджень в системі соціально-гуманітарного знання» (А.Бойко)
Відкрита бінарна лекція на тему «Аналіз дослідження метакогнітивної сфери особистості у вітчизняній та зарубіжній літературі»
Робоча нарада у міжнародному форматі
Зустріч з експертом-практиком у міжнародному форматі
Обговорення питань організації науково-педагогічної практики для здобувачів вищої освіти ОНП Філософія
Міжнародні Сковородинівські читання «Філософська спадщина Г. С. Сковороди»
Розширення міжнародної співпраці
Екскурсія до дібліотеки
Нові обрії україно-китайської співраці (бренди)


Контакти
Адреса: Старопортофранківська, 26, каб. 73,
м. Одеса
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

© 2017 Університет Ушинського

Please publish modules in offcanvas position.

https://e-learninggender.kemenpppa.go.id/slot-gacor-online/ https://pabukon.purwakartakab.go.id/slot-demo/ http://inlislite.pustaka.sumbarprov.go.id/slot-demo/ https://jdih.makassarkota.go.id/slot-gacor/ http://e-perpustakaan.kemendesa.go.id/live-sgp/ https://simkerma.polinema.ac.id/demo-slot/ https://pabukon.purwakartakab.go.id/slot-gacor/ http://inlislite.palembang.go.id/live-sgp/ https://jdih.dprd.bulelengkab.go.id/slot-gacor-online/ https://pustaka.pekanbaru.go.id/slot-gacor/ https://library.poltekpel-sby.ac.id/slot-demo/ https://inlislite.bengkaliskab.go.id/slot-gacor/ http://inlis.lamongankab.go.id/slot-demo/ http://inlislite.palembang.go.id/demo-pg-soft/ http://sipmk.kemenkopmk.go.id/slot-gacor/ https://jdih.boltimkab.go.id/toto-macau/ https://jdih-dprd.murungrayakab.go.id/slot-demo-pragmatic/ https://jdih.dprd.bulelengkab.go.id/slot-online-gacor/ https://jdih.boltimkab.go.id/slot-gacor/ http://inlislite.palembang.go.id/rtp-live-slot/ https://jdih.boltimkab.go.id/slot-demo/ https://silakanmas.disdukcapil.magelangkota.go.id/ikm_download/slot-luar-negeri/ https://silakanmas.disdukcapil.magelangkota.go.id/ikm_download/slot-demo/ https://jim.unrika.ac.id/slot-demo/ https://www.irslawproblems.com/slot-demo/ https://chavancentre.org/slot-demo/